Myslivecké sdružení Všetaty - Přívory


ZÁKLADNÍ ÚDAJE
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VŠETATY – PŘÍVORY

Společenstevní honitba Všetaty Přívory

Celková výměra honebních pozemků …………………..... 1.208 ha.

Les a ostatní plochy s trvalým porostem lesních dřevin …….. 18 ha.

Pole a ostatní plochy bez trvalého porostu lesních dřevin . 1.145 ha.

Vodní plochy ………………………………………………….... 10 ha.

Ostatní plochy ………………………………………………….. 35 ha.

Slovní popis honební hranice :

Úsek honební hranice se sousední honitbou : MALÝ ÚJEZD
Od styčného bodu Královské cesty, suché strouhy a lávky směrem na triangulační bod až po Jelenický potok. Po Jelenickém potoku směrem na Vavřineč až k můstku. Od můstku po mezi k železniční trati Všetaty – Mělník. Od trati k polní cestě směr Přívory – Mikov a dále po hraničním příkopu.

Úsek honební hranice se sousední honitbou : KLY - TUHAŇ
Od Mikova po hraničním příkopu až na panelovou cestu směr Tuhaň – Přívory, za letištěm po suché mezi až pod Přívorskou stráň. Pod Přívorskou strání k polní cestě s topoly na silnici směr Přívory – Tišice, až k Červenému mlýnu.

Úsek honební hranice se sousední honitbou : TIŠICE
Od Červeného mlýna po Košáteckém potoku až vysokému napětí. Pod vysokým napětím k silnici směr Tišice – Všetaty, po silnici na Všetaty k trati Všetaty – Lysá. Po trati k silnici Všetaty – Kostelec nad Labem.

Úsek honební hranice se sousední honitbou : OVČÁRY – NEDOMICE
Od spojnice silnice Všetaty – Kostelec a železniční trati Všetaty – Lysá, po trati na Lysou. Od tratě po příkopu až na silnici Nedomice – Všetaty, po silnici k sušičce, pod Všetatskou strání až za borovičky přes pole, po mezi k polní cestě Všetaty – Konětopy.

Úsek honební hranice se sousední honitbou : ČEČELICE
Po suché mezi pod Cecemínem dále po polní cestě směr Kuchyňka – Čečelice vlevo po strouze pod Černavou k silnici Všetaty – Čečelice. Za silnicí dále po strouze podle jezírka ke trati Všetaty – Byšice. Vpravo po trati k železničnímu přejezdu u Byšic.

Úsek honební hranice se sousední honitbou : BYŠICE
Od železničního přejezdu u Sadovek po polní cestě přes můstek ( Košátecký potok ) na Královskou cestu. Po Královské cestě směrem na Vavřineč až po můstek za Liblickou bažantnicí ( zámek v Liblicích ) .


Myslivecké odkazyReklama
Reklama
Reklama